U Země / Close to ground (2012)

 

 

P5310016 P5310015 P5310010 P5310009 P5310008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ve své poslední výstave zůstává Barbora Fastrová věrná materiálu, který ji poslední léta tak fascinuje. Od focení betonových objektu
se Fastrová postupně dostávala k jejich reálné rekonstrukci v prostoru galerie a presto, že by se mohlo jevit, že jde o pouhou repliku
viděného/fotografovaného, skutečný význam rekonstrukce leží dnes už jinde. Začátky letitého procesu fascinace betonem a vytvářením
již viděných objektu ústili do modernisticky těžkopádných objektu, kde byl důležitý ne jenom materiál samotný, ale i jisté autorčino gesto,
respektive opracování objektu v podobě nalizace tvaru. Fastrová v poslední výstave „U Země“, v prostorách City Surfer Oce jde ještě
dál a vytváří sérii velice jemných a výjimečných del, které její práci s betonem posouvají od sochy ke konceptuální instalaci. Fastrová
znovu rekonstruuje již viděné, ale replika tvaru už nehraje tak významnou roli a vytrácí se nejen geometričnost, ale i nalizace tvaru.
Přemýšlení o samotných vlastnostech a významu používaného materiálu a autorčino experimentování sním, přináší sérii delikátních
abstraktních tvaru, které už nejsou pouhou reprezentací viděného, ale jeho univerzalizací. Fastrová se ve zmiňovaných objektech zbavuje
tíhy betonu a poukazuje na zevšeobecnění a symbol. Zážitek z viděného, respektive fotografovaného už netransformuje do zhmotnení,
ale do abstrakce samotného okamžiku. Výstava tak ukazuje další krok v systematické práci s materiálem a objektem jako takovým,
ale hlavně další krok k hloubce autorčina nitra. Opulence předešlých objektu se vytrácí a beton tak nabývá nového významu. To co
bylo kdysi pevné a nehybné, je nyní křehké a přemístitelné a divák má pocit že vidí torso něčeho mnohem rozsáhlejšího. Zbavení se
geometrizace vneslo do Fastrové nových del téma fragmentace, času, historie, celku a nekonečna a tak máme pocit, že na výstave „U
Země“ vidíme rozmlácený Hamurabiho kodex, obroušenou Rosetskou desku, zkamenělé knihy Alexandrijské knihovny, obrazy vytažené
z popela Pompejí, zkamenělý zrcadla, nebo Mojžíšové desky bez přikázání. Fastrová tak ukazuje místo, kde právo i iluze leží v prachu.

Ladislav Babuščák

 

 

  <<<

 

 

Comments are disabled for this post.