Umělecká spolupráce Barbory Fastrové a Johany Pošové začala vloni na jaře u příležitosti výstavy Netlač řeku, teče sama v pražské galerii Berlínský model. Výstavní projekt pro Galerii Kabinet jejich umělecký tandem opět oživuje, přičemž i zde autorky věnují kritice západní civilizace a zájmu o tradiční kultury, do nichž je romanticky vkládána naděje našeho „řešení“ a „východiska“.

Instalace parafrázuje kašírované přírodní a historické scenérie, které vyplňují různé zábavní a populárně naučné atrakce a které současně představují další z kolonizačních praktik současné spotřební společnosti. Přístup autorek tak představuje apel proti lidské potřebě vlastnit a podřídit si i ten nejvzdálenější „svět“, která není vedena potřebou jeho poctivého poznání. Spojení současných technologií s emblémy přírodních národů ale není komentováno výhradně kazatelsky. Autorky hledají vizuální i významové paralely mezi zdánlivě protichůdnými kategoriemi jako je člověk, technika a příroda, přičemž v tomto hledání je přítomen i humor a nadsázka.
-Marika Kupková

 

 

USMEV001 USMEV012 USMEV011 USMEV010 USMEV009 USMEV008 USMEV007 USMEV006 USMEV005 USMEV004

 

 

 

  <<<

 

Comments are disabled for this post.